Bernard Wientjes: “ Empatec met Pastiel voorloper uitvoering sociaal akkoord”.


Afgelopen dinsdag bezocht Bernard Wientjes, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, Empatec Sneek. Aanleiding van dit bezoek is de samenwerking van Empatec met de dertien Friese gemeenten die dit jaar het project Pastiel hebben opgestart. Pastiel is gericht op het naar betaald werk leiden van iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt en is geënt op de infrastructuur van het van oorsprong SW bedrijf Empatec.

Pastiel is uniek in Nederland en trok daarom de belangstelling van het bestuur van de afdeling VNO-NCW Noord en Bernard Wientjes, de architect van het sociaal akkoord vanuit de ondernemers. Wientjes concludeert dat de combinatie Empatec/Pastiel prima past in wat het sociaal akkoord voor ogen heeft. Ook de publiek/private samenwerking met onder anderen alle uitzendbureaus in de regio werd door Wientjes positief beoordeeld.

Algemeen directeur Henk van der Zwaag en Geert Jan Douma voorzitter van de Raad van Commissarissen van Empatec zijn van mening dat de meeste kans op succes voor het sociaal akkoord gelegen is in een bedrijfsmatige aanpak, gericht op de ondernemer dicht in de buurt.” Het onderscheid tussen mensen die op de bijstand aangewezen zijn, de SW en de WA-jong is in de praktijk niet relevant ondanks dat de salarissen of uitkeringen onderling kunnen verschillen.” aldus de Empateccers, daarbij gesteund door Pastiel directeur Trijn van der Meulen. .

Wientjes benadrukte dat de aanwezige kennis en kunde op het gebied van re-integratie van de SW bedrijven, en ook van Empatec, nodig is om in de toekomst ondernemers te helpen om 100.000 mensen met een arbeidsbeperking in het reguliere bedrijfsleven aan werk te helpen. Ook dit element, het alternatief voor de niet gewenste quotering, is een belangrijk deel van het sociaal akkoord.

Empatec NV is van oorsprong een SW bedrijf in het westen van Fryslân maar waar nu voor iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt werk, ontwikkeling en doorleiding naar regulier werk plaatsvindt. Het biedt werk aan 1200 mensen, waarvan 400 gedetacheerd zijn bij ondernemers in de regio. Empatec is eigendom van de dertien met elkaar samen werkende gemeenten in de GR Fryslân West. Afgelopen jaar maakte Empatec een winst van 130.000 euro. Daarmee is Empatec een van de rendabelste SW bedrijven in ons land.

Pastiel is het samenwerkingsverband van de 13 Friese gemeenten van de GR Fryslân-West en Empatec. Pastiel beoogt het aan het werk helpen van mensen die in een uitkeringssituatie terecht komen en werkt vanuit Sneek, Joure en Franeker. Dit jaar worden naar verwachting 1000 mensen begeleid en de eerste 100 zijn reeds geplaatst. Pastiel is in februari 2013 van start gegaan.

VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. De bij VNO-NCW aangesloten bedrijven en (branche)organisaties – tezamen zo’n 115.000 ondernemingen – vertegenwoordigen 90 procent van de werkgelegenheid in de Nederlandse marktsector. VNO-NCW werkt via een volledig geïntegreerd bureau nauw samen met MKB-Nederland, de ondernemingsorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast zijn aan VNO-NCW vijf regionale werkgeversverenigingen verbonden.

Wilt u ook werk aan Empatec uitbesteden?

  • Hidden

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.