Gemeente Franekeradeel sluit prestatiecontract groenonderhoud met Empatec


Donderdag 23 maart jl. tekenden Thiadrik Twerda (wethouder gemeente Franekeradeel) en Henk van der Zwaag (algemeen directeur Pastiel / Empatec) een nieuw prestatiecontract. In de gemeente Franekeradeel onderhoudt Empatec voortaan het openbare groen met behulp van meetlatten van beeldkwaliteit. Het voordeel hiervan is dat het groenonderhoud op een betere en efficiëntere manier kan worden aangestuurd.

De ondertekening aan de picknickbank in het bijzijn van de groenmedewerkers van Empatec.
Van links naar rechts: Henk van der Zwaag en Thiadrik Twerda.

De Antea Group uit Heerenveen heeft deze methode speciaal ontwikkeld voor de groenbranche in het algemeen. De wensen en de eisen van een opdrachtgever worden vooraf vastgelegd aan de hand van fotomateriaal. Het werken met beeldkwaliteit is een landelijke methode die al veel gehanteerd wordt en waarmee in de praktijk veel ervaring is opgedaan. Deze werkmethode vraagt zowel van de medewerkers Empatec als van de gemeente een andere manier van denken en kijken. Het werk wordt anders georganiseerd en er wordt meer verantwoordelijkheid neergelegd bij het personeel buiten.

Win-win situatie
Met de komst van de participatiewet zoekt Empatec naar nieuwe vormen van bedrijfsvoering. Empatec heeft een traject ingezet van verzelfstandiging. “Dit past precies binnen onze bedrijfsstrategie” zegt Van der Zwaag. “De gemeente laat nu met dit contract de regie bij de opdrachtnemer. Via deze weg is er voor ons meer ruimte voor innovatie, slimme onderhoudsstrategieën en voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen.”

De gemeente stelt op deze manier als opdrachtgever het eindresultaat meer centraal. “Dat is het onderhoudsniveau dat met de raad is afgesproken”, zegt wethouder Twerda. “Hoe dat door de opdrachtnemer invulling krijgt, laten we los.” De gemeente vindt het woongenot van haar inwoners erg belangrijk. Met deze methode hoopt zij op meer betrokkenheid van het publiek bij het onderhoud van het openbaar groen. Met het onderliggende contract wordt er samen opgetrokken als professioneel opdrachtnemer en opdrachtgever. Betrokken partijen worden zo meer bewust van het onderhoudsniveau dat voor de stad en dorpen geldt.

 

 

Wilt u ook werk aan Empatec uitbesteden?

  • Hidden

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.