Invulling Wet Werken naar Vermogen in nauwe samenwerking met Empatec


De invoering van de Wet Werken naar Vermogen per 1 januari 2013 pakt de gemeente Súdwest-Fryslân op in nauwe samenwerking met de gemeente De Friese Meren i.o., deelnemende gemeenten ISD Noardwest Fryslân en Empatec.

De nieuwe wet en de daarmee samenhangende, forse bezuinigingen vragen om een slagvaardig beleid van gemeenten. “Slagvaardig betekent dat we zo snel mogelijk een geschikte en betaalde werkplek realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt” aldus wethouder Tolsma van de gemeente Súdwest-Fryslân, die tevens voorzitter van het algemeen bestuur van Empatec is. “We kunnen daarbij onze eigen kennis en kunde samen met de andere Empatec-gemeenten prima benutten. De nieuwe Wet Werken naar Vermogen en de Wet Sociale Werkvoorziening geïntegreerd uitvoeren is financieel voordeliger én de sociale doelstellingen kunnen hierdoor beter worden gerealiseerd”.

Door afbouw van de Sociale Werkvoorziening krijgt Empatec meer ruimte om mensen in de Wet Werken naar Vermogen te begeleiden. Zo wordt de bestaande infrastructuur door Súdwest-Fryslân zinvol benut en kan het netwerk naar werkgevers van Empatec samen met dat van Súdwest-Fryslân gecombineerd worden.

De nadere uitwerking wordt voortvarend ter hand genomen. De verwachting is dat dit aan het eind van het jaar zijn beslag zal krijgen, zodat SWF begin 2013 zonder problemen de nieuwe wet kan gaan uitvoeren.

Wilt u ook werk aan Empatec uitbesteden?

  • Hidden

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.