Pastiel/Empatec verbetert het bedrijfsresultaat in 2016


Pastiel/Empatec ziet het bedrijfsresultaat in 2016 stijgen met €500.000, conform het meerjarenplan Dwaan 2019. Deze toename is toe te kennen aan de kostenbesparing die voortkomt uit het verbeteren van de bedrijfsprocessen. Pastiel/Empatec is voornemens deze manier van efficiënt werken de komende jaren voort te zetten. Echter twee externe factoren treffen de organisatie in 2016 waar in de begroting geen rekening mee is gehouden: enerzijds de bezuiniging door het ministerie van SZW van €400.000 extra, anderzijds de invoering van een nieuwe cao voor het personeel. Hierdoor sluit Pastiel/Empatec 2016 af met een negatief resultaat van €727.000. Het negatieve resultaat wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen, wat daarvoor toereikend is. 

Krappe jas
Het tempo waarmee het ministerie bezuinigingen doorvoert ligt hoger dan het tempo waarin Pastiel/Empatec zijn winstgevendheid ziet stijgen. Dit fenomeen is ook landelijk een belangrijk pijnpunt. Voorzitter Job Cohen van brancheorganisatie Cedris omschrijft de situatie als volgt: ‘De Participatiewet is in de kern prima, maar nu in een te krappe jas gegoten’.

Lage gemeentelijke bijdrage
Al 15 jaar lang is de bijdrage vanuit de gemeenten aan Pastiel/Empatec onveranderd €500 per persoon. Ook in 2017 blijft dit bedrag gehandhaafd. Het landelijk gemiddelde voor deze bijdrage ligt boven de €1500 per persoon.

Meerjarenplan
De bovenstaande ontwikkelingen maken dat we het meerjarenplan en de begroting tegen het licht houden. De focus van dit meerjarenplan wordt daarbij gelegd op 2024. De verwachting is dat we daar deze zomer mee kunnen starten en de besluitvorming in het voorjaar van 2018 gaan afronden.

Wilt u ook werk aan Empatec uitbesteden?

  • Hidden

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.