SBBF schakelt Empatec in


De gemeente Franekeradeel heeft het beheer van haar bossen per 1 januari 2014 overgedragen aan Stichting Bosbeheer Fryslân (SBBF) die Empatec inschakelt voor een deel van de uit te voeren werkzaamheden.

bron: Persbericht Gemeente Franekeradeel – 9 januari 2014
Franekeradeel draagt beheer bossen over

Franekeradeel heeft het beheer van haar bossen per 1 januari 2014 overgedragen aan Stichting Bosbeheer Fryslân (SBBF). De gemeente wil hiermee de 50 hectare aan bossen duurzaam behouden voor de toekomst. SBBF schakelt de sociale werkvoorziening Empatec in voor een deel van de uit te voeren werkzaamheden. “Een win-win situatie”, zegt wethouder Joke Osinga.

Twee vliegen in één klap
“Onze bossen zijn een verrijking van onze leefomgeving. Dat willen we zo houden. Met het bosbeheerplan en het overdragen van de uitvoering zijn we daar nu klaar voor. Het mooie aan de samenwerking met het SBBF is dat we twee vliegen in één klap slaan. Aan de ene kant zorgen we ervoor dat onze bossen goed onderhouden worden en blijven. En aan de andere kant krijgt Empatec nu extra werk in portefeuille voor de komende vier jaar” , zegt wethouder Joke Osinga.

Bosbeheerplan
In het bosbeheerplan staat wat er gedaan moet worden om de kwaliteit van de bossen op peil te brengen en houden. Bossen moeten veilig, divers en van goede kwaliteit blijven. Bovendien hebben ze een bepaalde functie. De gemeente heeft onvoldoende capaciteit en expertise om de bossen duurzaam te kunnen blijven beheren. Daarom is er gekozen voor het overdragen van het beheer. Het Franekerbos is als eerste aan de beurt voor onderhoud. Hier wordt deze winter het achterstallig onderhoud weggewerkt. Er worden bomen gekapt om ruimte te geven aan andere begroeiing.

Inwoners waarderen bos
De 50 hectare aan bos wordt gewaardeerd door de inwoners van Franekeradeel. Dat blijkt wel uit het gebruik. Dagelijks wordt door een grote groep mensen een ommetje gemaakt. Het Franeker bos is het meest bekende bos en het wordt intensief gebruikt. Ook het nieuwe aangelegde bos grenzend aan Franeker Zuid wordt door steeds meer wandelaars ontdekt. De meeste dorpen beschikken over hun eigen dorpsbos aan de rand van het dorp. Van 2005 – 2010 hebben meerdere dorpsbelangen de bossen met behulp van subsidies opgeknapt. Er zijn meer functies aan de bossen toegevoegd met bijzondere resultaten. De betrokkenheid van bewoners was groot.

Wilt u ook werk aan Empatec uitbesteden?

  • Hidden

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.