Winst maken geen doel maar gevolg


Empatec organiseerde woensdag 22 februari jl. in haar eigen bedrijf een inspirerend ondernemersnetwerkevenement. Rondom het thema “Empatisch ondernemen loont” is gediscussieerd over het kabinetsbeleid en de Wet Werken naar Vermogen. Alle partijen kwamen tot één conclusie: zaken doen met Empatec doe je niet om winst te maken. Winst maken is een gevolg van investeren in maatschappelijk ondernemen! Speciale gast Erica Terpstra ondersteunde op zeer enthousiaste wijze dit verhaal met de voordelen van empatisch ondernemen. Tijdens het evenement werd “De Tom’me” uitgereikt aan Poiesz Supermarkten BV; een prijs voor een uitmuntend empatisch bedrijf.

De uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen vraagt een actieve aanpak. “Werkgevers zijn best genegen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar regulier werk. Maar dan willen we één loket waar we alles kunnen regelen. Met de komst van de Wet Werken naar Vermogen wordt dat een basisvoorwaarde”, aldus Sjouke Tjalsma, directeur van Lankhorst.

Sjouke Tjalsma voerde samen met Leo Pieter Stoel, wethouder gemeente Súdwest Fryslân, scheidend voorzitter Raad van Commissarissen en ondernemer Tom Mulder, Henk van der Zwaag en Geert Jan Douma namens Empatec in een boksring een debat over het thema ‘Empatisch ondernemen loont’. “In het kader van de duurzaamheidsgedachte – waar veel organisaties actief mee bezig zijn – past het om mensen, die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, in te zetten in je arbeidsproces. Maar uiteindelijk wil je er als ondernemer ook beter van worden. Dat kan op verschillende manieren, maatschappelijk en financieel. De combinatie van die twee spreekt het meeste aan”, aldus de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Empatec, Geert Jan Douma.

Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat de integratie meer dan uitstekend voor elkaar heeft, is Poiesz Supermarkten BV. In hun distributiecentrum is sprake van een doorstroom van goederen naar de supermarkten, maar er is ook een “mooie doorstroom” van mensen. Arbeidskrachten die ‘iets verder van de arbeidsmarkt verwijderd zijn’ worden door Poiesz begeleid en in dienst genomen. Poiesz Supermarkten BV werd hiervoor door Empatec onderscheiden met “De Tom’me”.

Bij zijn beraadslagingen heeft de jury van de eerste “De Tom’me” 2012 bijzondere aandacht besteed aan werkgevers binnen de regio die werkplekken aanbieden aan mensen met beperkingen. Zij zijn wat betreft de jury voorbeelden van veelzijdig ondernemerschap met een passie voor mensen. Het zijn ook deze werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans bieden om te werken in een veelzijdige en dynamische omgeving. “De Tom’me” is het cadeau dat scheidend voorzitter van de Raad van Commissarissen Tom Mulder werd aangeboden.

Empatec organiseerde voor de eerste keer een ondernemersbijeenkomst onder de titel ‘Empatisch ondernemen loont’. “Hiermee willen we laten zien dat we een prachtig mooi bedrijf hebben met uitstekende mensen”, aldus Trijn van der Meulen namens Empatec. “De Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet Werken naar Vermogen verplichten ons er toe om nog marktgerichter te opereren. Daarvoor moeten wij de markt beter leren kennen en de markt ons. Dat hebben we hier mee gedaan. Het wordt een jaarlijkse traditie op de woensdag voor de krokusvakantie”.

Reactie
“Ik wil nog even bedanken voor de bijeenkomst van gister. Alles was tot in de puntjes verzorgd en prima geregeld. Jullie hadden met Erica een klapper binnengehaald natuurlijk.Maar jullie eigen presentator deed het ook verbazingwekkend goed. Mag je hem nog wel even een compliment voor geven. Eten en drinken keurig verzorgd en lekker. Kortom een geslaagde middag.”
Andries Miedema
Miedema groep

Wilt u ook werk aan Empatec uitbesteden?

  • Hidden

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.